Tên sản phẩm
Giấy kraft sóng giao keo CLC

Giá:  0

Ứng Dụng

Dùng cho sản xuất giấy Bao bì carton

Thuộc Tính Giấy
  • Là loại sản phẩm sóng gia keo chất lượng cao, pha phối nguyên liệu bột ngoại, có gia keo nội bộ và gia keo bề mặt.

Mã: SCLC. Từ khóa: SCLC

Mô tả sản phẩm

Khổ từ 750 -1750mm; Định lượng từ 110 - 250g/m2