Tên sản phẩm
Giấy Kraft sóng

Giá:  0

Ứng Dụng

Dùng cho sản xuất giấy Bao bì carton

Thuộc Tính Giấy
  • Là loại sản phẩm sóng thường, dùng nguyên liệu 100% lề nội, có gia keo nội bộ.

Mã: ST. Từ khóa: Sóng thường

Mô tả sản phẩm

Khổ từ 750 -1750mm; Định lượng từ 110 - 250g/m2