Dự án đầu tư phát triển Huyện Kim Sơn - Tỉnh Ninh Bình 1


Xây dựng phát triển vùng kinh tế sinh thái huyện Kim Sơn – tỉnh Ninh Bình. Building and development of an ecological industrial park in Kim Son Dist., Ninh Binh Province. ...
Xây dựng phát triển vùng kinh tế sinh thái huyện Kim Sơn – tỉnh Ninh Bình. Building and development of an ecological industrial park in Kim Son Dist., Ninh Binh Province.